Treo biển "về ăn cơm", nghỉ bán, cửa hàng xăng dầu bị xử phạt

Lên top