Trên 62 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu  năm 2020, có trên 62 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Ảnh minh họa: Khánh Vũ
Trong 6 tháng đầu năm 2020, có trên 62 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Ảnh minh họa: Khánh Vũ
Trong 6 tháng đầu năm 2020, có trên 62 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Ảnh minh họa: Khánh Vũ
Lên top