Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trên 53.400 doanh nghiệp phá sản trong tháng 9