Trên 10.000 tấn ngao 2 cùi mắc kẹt dưới biển

Phân loại ngao tại cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh để tiêu thụ trong nước giữa bối cảnh không thể xuất sang Trung Quốc do dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phân loại ngao tại cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh để tiêu thụ trong nước giữa bối cảnh không thể xuất sang Trung Quốc do dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phân loại ngao tại cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh để tiêu thụ trong nước giữa bối cảnh không thể xuất sang Trung Quốc do dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top