Trao tặng 62.500 khẩu trang y tế cho người lao động

Công đoàn Tổng công ty Khoáng sản - TKV (Vimico) đã trao tặng 62.500 khẩu trang y tế cho người lao động tại một số đơn vị đứng chân tại tỉnh Lào Cai và Cao Bằng. Ảnh: TKV
Công đoàn Tổng công ty Khoáng sản - TKV (Vimico) đã trao tặng 62.500 khẩu trang y tế cho người lao động tại một số đơn vị đứng chân tại tỉnh Lào Cai và Cao Bằng. Ảnh: TKV
Công đoàn Tổng công ty Khoáng sản - TKV (Vimico) đã trao tặng 62.500 khẩu trang y tế cho người lao động tại một số đơn vị đứng chân tại tỉnh Lào Cai và Cao Bằng. Ảnh: TKV
Lên top