Trao tặng 2 bệnh viện dã chiến chống dịch COVID-19 1.500 giường bệnh

Chuyển giường xếp lên xe để vận chuyển đến ủng hộ các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: Thanh Tân
Chuyển giường xếp lên xe để vận chuyển đến ủng hộ các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: Thanh Tân
Chuyển giường xếp lên xe để vận chuyển đến ủng hộ các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: Thanh Tân
Lên top