Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trao giải báo chí về công tác xóa đói giảm nghèo lần thứ nhất năm 2017

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao giải A duy nhất cho đại diện nhóm tác giả của tác phẩm "Chính sách giảm nghèo: Vì sao vẫn như muối bỏ bể?". Ảnh Đức Thành
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao giải A duy nhất cho đại diện nhóm tác giả của tác phẩm "Chính sách giảm nghèo: Vì sao vẫn như muối bỏ bể?". Ảnh Đức Thành