Trao giải báo chí về công tác xóa đói giảm nghèo lần thứ nhất năm 2017

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao giải A duy nhất cho đại diện nhóm tác giả của tác phẩm "Chính sách giảm nghèo: Vì sao vẫn như muối bỏ bể?". Ảnh Đức Thành
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao giải A duy nhất cho đại diện nhóm tác giả của tác phẩm "Chính sách giảm nghèo: Vì sao vẫn như muối bỏ bể?". Ảnh Đức Thành