Bảo Việt Nhân Thọ:

Trao 2 hợp đồng bảo hiểm cho con trai nữ lao động bị xe "điên" tông

Lãnh đạo TCty Bảo Việt Nhân thọ đã trao 02 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá gần 120 triệu đồng cho Đức Anh và em trai. Ảnh: P.V
Lãnh đạo TCty Bảo Việt Nhân thọ đã trao 02 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá gần 120 triệu đồng cho Đức Anh và em trai. Ảnh: P.V
Lãnh đạo TCty Bảo Việt Nhân thọ đã trao 02 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá gần 120 triệu đồng cho Đức Anh và em trai. Ảnh: P.V
Lên top