Tranh chấp cho thuê hơn 6.300m2 đất "vàng": Tỉnh quyết thu hồi

Khu đất “vàng” 17/ Trường Chinh mà tỉnh Gia Lai muốn thu hồi dù đang trong thời hạn cho thuê. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Khu đất “vàng” 17/ Trường Chinh mà tỉnh Gia Lai muốn thu hồi dù đang trong thời hạn cho thuê. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Khu đất “vàng” 17/ Trường Chinh mà tỉnh Gia Lai muốn thu hồi dù đang trong thời hạn cho thuê. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Lên top