Tranh cãi quanh chuyện giá trần - giá sàn vé máy bay

Điều tiết giá vé để tránh khủng hoảng thừa ngành Hàng không. Ảnh: ĐT
Điều tiết giá vé để tránh khủng hoảng thừa ngành Hàng không. Ảnh: ĐT
Điều tiết giá vé để tránh khủng hoảng thừa ngành Hàng không. Ảnh: ĐT
Lên top