“Trảm” trên 60 tỉ đồng các cơ sở sản xuất phân bón giả, kém chất lượng