Trăm tỉ chi khống tại dự án điện 500kV: Có thoái thác được trách nhiệm?

Một dự án điện lực của SPMB.
Một dự án điện lực của SPMB.
Một dự án điện lực của SPMB.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top