Trạm thu phí Cầu Rác từ chối tiền xu, hai bên "giằng co" ở trụ sở CA

Trạm thu phí BOT Cầu Rác vào tháng 4.2017 từng bị nhiều tài xế phản đối việc thu phí bất hợp lý kiểu "không đi mét đường nào cũng bị thu phí".
Trạm thu phí BOT Cầu Rác vào tháng 4.2017 từng bị nhiều tài xế phản đối việc thu phí bất hợp lý kiểu "không đi mét đường nào cũng bị thu phí".
Trạm thu phí BOT Cầu Rác vào tháng 4.2017 từng bị nhiều tài xế phản đối việc thu phí bất hợp lý kiểu "không đi mét đường nào cũng bị thu phí".
Lên top