Trạm thu phí BOT Hạ Long - Mông Dương: Giảm phí từ 30-100%

Danh mục các loại xe được miễn giảm khi qua trạm BOT Hạ Long - Mông Dương. Ảnh: Nguyễn Hùng
Danh mục các loại xe được miễn giảm khi qua trạm BOT Hạ Long - Mông Dương. Ảnh: Nguyễn Hùng
Danh mục các loại xe được miễn giảm khi qua trạm BOT Hạ Long - Mông Dương. Ảnh: Nguyễn Hùng