Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thái Nguyên:

Trạm thu phí BOT chưa hoạt động, dân đã rầm rầm phản đối