Trạm thu phí Bờ Đậu giảm từ 30%-100% mức phí ôtô

Trạm thu phí Bờ Đậu. Ảnh: GT
Trạm thu phí Bờ Đậu. Ảnh: GT
Trạm thu phí Bờ Đậu. Ảnh: GT
Lên top