Trăm người chen lấn xô đẩy giành ăn buffet miễn phí: Miếng ăn là miếng nhục!

Hàng trăm người chen lấn xô đẩy giành miếng ăn ở nhà hàng Cần Thơ.
Hàng trăm người chen lấn xô đẩy giành miếng ăn ở nhà hàng Cần Thơ.
Hàng trăm người chen lấn xô đẩy giành miếng ăn ở nhà hàng Cần Thơ.
Lên top