Trạm BOT T2 Cần Thơ đề nghị "hỗ trợ" 880 tỉ đồng

Trạm thu phí BOT T2 Cần Thơ. ảnh: GTVT
Trạm thu phí BOT T2 Cần Thơ. ảnh: GTVT
Trạm thu phí BOT T2 Cần Thơ. ảnh: GTVT
Lên top