Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Trạm BOT cầu Bến Thủy: Có thể giảm phí nhưng khó di dời