Trạm BOT Cai Lậy: Chưa có tài xế trả tiền lẻ

Hoạt động tại trạm BOT Cai Lậy diễn ra tương đối ổn định (ảnh: P.V)
Hoạt động tại trạm BOT Cai Lậy diễn ra tương đối ổn định (ảnh: P.V)
Hoạt động tại trạm BOT Cai Lậy diễn ra tương đối ổn định (ảnh: P.V)
Lên top