Trạm biến áp 500kV và đường dây : "Tư nhân làm 8 tháng, EVN mất 4 năm"

Lên top