Trái thanh long Long An vào thẳng siêu thị

Chế biến trái thanh long ở Long An. Ảnh: K.Q
Chế biến trái thanh long ở Long An. Ảnh: K.Q
Chế biến trái thanh long ở Long An. Ảnh: K.Q
Lên top