Trái phiếu doanh nghiệp: Nóng và không dễ "ăn" với nhà đầu tư cá nhân

Tổng giá trị phát hành đến nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021. Nguồn: SSI
Tổng giá trị phát hành đến nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021. Nguồn: SSI
Tổng giá trị phát hành đến nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021. Nguồn: SSI
Lên top