Trái phiếu Chính phủ tiếp tục đắt hàng

Tính từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước huy động được 215.267 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu. Ảnh: LDO
Tính từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước huy động được 215.267 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu. Ảnh: LDO
Tính từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước huy động được 215.267 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu. Ảnh: LDO
Lên top