Trái phiếu Chính phủ có thể bùng nổ 6 tháng cuối năm

148 nghìn tỉ đồng được huy động thành công qua kênh trái phiếu Chỉnh phủ. Ảnh: H.N
148 nghìn tỉ đồng được huy động thành công qua kênh trái phiếu Chỉnh phủ. Ảnh: H.N
148 nghìn tỉ đồng được huy động thành công qua kênh trái phiếu Chỉnh phủ. Ảnh: H.N
Lên top