Trải nghiệm buồng khử khuẩn phòng chống dịch bệnh COVID-19

Trải nghiệm buồng khử khuẩn phun ra dung dịch sát khuẩn phòng chống virus SARS-CoV-2. Ống phun ở góc trái dưới ảnh. (ảnh: P.K).
Trải nghiệm buồng khử khuẩn phun ra dung dịch sát khuẩn phòng chống virus SARS-CoV-2. Ống phun ở góc trái dưới ảnh. (ảnh: P.K).
Trải nghiệm buồng khử khuẩn phun ra dung dịch sát khuẩn phòng chống virus SARS-CoV-2. Ống phun ở góc trái dưới ảnh. (ảnh: P.K).
Lên top