Trải nghiệm 5 sao sau chuyến bay khi sở hữu tấm vé bay hạng thương gia

Phòng chờ First Lounge by Bamboo Airways là nơi nghỉ ngơi của hành khách hạng thương gia trước các chuyến bay. Tại đây, hành khách tranh thử xử lý công việc và kết nối kinh doanh.
Phòng chờ First Lounge by Bamboo Airways là nơi nghỉ ngơi của hành khách hạng thương gia trước các chuyến bay. Tại đây, hành khách tranh thử xử lý công việc và kết nối kinh doanh.
Phòng chờ First Lounge by Bamboo Airways là nơi nghỉ ngơi của hành khách hạng thương gia trước các chuyến bay. Tại đây, hành khách tranh thử xử lý công việc và kết nối kinh doanh.
Lên top