Trải lòng của những chủ quán karaoke phải đóng cửa để phòng dịch

Tạm dừng hoạt động, không có thu nhập nhưng mỗi tháng, những chủ quán karaoke vẫn phải bỏ ra cả trăm triệu đồng để trả tiền thuê mặt bằng, tiền lãi ngân hàng, thuê bảo vệ trông coi. Ảnh: NT
Tạm dừng hoạt động, không có thu nhập nhưng mỗi tháng, những chủ quán karaoke vẫn phải bỏ ra cả trăm triệu đồng để trả tiền thuê mặt bằng, tiền lãi ngân hàng, thuê bảo vệ trông coi. Ảnh: NT
Tạm dừng hoạt động, không có thu nhập nhưng mỗi tháng, những chủ quán karaoke vẫn phải bỏ ra cả trăm triệu đồng để trả tiền thuê mặt bằng, tiền lãi ngân hàng, thuê bảo vệ trông coi. Ảnh: NT
Lên top