Trại giống thủy sản bỏ hoang, khởi kiện đòi tiền thuê

Khu đất Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản Xuân Phổ bỏ hoang nhiều năm nay. Ảnh: TT.
Khu đất Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản Xuân Phổ bỏ hoang nhiều năm nay. Ảnh: TT.
Khu đất Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản Xuân Phổ bỏ hoang nhiều năm nay. Ảnh: TT.
Lên top