Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trà Vinh: Nông dân “khóc ròng” do thua lỗ vì nuôi cá lóc