Trà Vinh làm giàu từ những giá trị truyền thống

Khai thác điện gió ở Trà Vinh. Nguồn: VNEEP
Khai thác điện gió ở Trà Vinh. Nguồn: VNEEP
Khai thác điện gió ở Trà Vinh. Nguồn: VNEEP
Lên top