NGÀNH MÍA ĐƯỜNG LONG AN:

Trả nợ mía bằng... đường!

Người nông dân oằn lưng với cây mía. Ảnh: K.Q
Người nông dân oằn lưng với cây mía. Ảnh: K.Q
Người nông dân oằn lưng với cây mía. Ảnh: K.Q

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM