Trả dư hàng trăm triệu đồng, 5 năm chủ đầu tư vẫn chưa thể đòi lại

Lên top