TP.Thủ Đức phối hợp cùng Grab đi chợ hộ và mua hàng giúp người dân

TP.Thủ Đức phối hợp cùng Grab đi chợ hộ và mua hàng hóa thiết yếu giúp người dân. Ảnh: Grap.
TP.Thủ Đức phối hợp cùng Grab đi chợ hộ và mua hàng hóa thiết yếu giúp người dân. Ảnh: Grap.
TP.Thủ Đức phối hợp cùng Grab đi chợ hộ và mua hàng hóa thiết yếu giúp người dân. Ảnh: Grap.
Lên top