TP.Hồ Chí Minh: 30% thịt heo, gà nhiễm vi khuẩn Salmonella

Cần phải giám sát chặt nhóm hàng thịt lợn tại TPHCM do tỉ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella cao. Ảnh: T.Hà
Cần phải giám sát chặt nhóm hàng thịt lợn tại TPHCM do tỉ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella cao. Ảnh: T.Hà
Cần phải giám sát chặt nhóm hàng thịt lợn tại TPHCM do tỉ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella cao. Ảnh: T.Hà
Lên top