TPHCM: "Vỡ" đường dây đầu tư tiền ảo đa cấp lên tới 15.000 tỉ đồng?

Người dân giăng băng rôn phản ứng việc công ty Modern Tech huy động vốn tiền ảo đa cấp tại trụ sở công ty.
Người dân giăng băng rôn phản ứng việc công ty Modern Tech huy động vốn tiền ảo đa cấp tại trụ sở công ty.
Người dân giăng băng rôn phản ứng việc công ty Modern Tech huy động vốn tiền ảo đa cấp tại trụ sở công ty.
Lên top