TPHCM thử nghiệm thu phí hạ tầng cảng biển từ giữa tháng 6.2021

Xe container xếp hàng dài chờ qua cổng B cảng Tân Cảng - Cát Lái để lấy, xuất hàng hóa.   Ảnh: Anh Tú
Xe container xếp hàng dài chờ qua cổng B cảng Tân Cảng - Cát Lái để lấy, xuất hàng hóa. Ảnh: Anh Tú
Xe container xếp hàng dài chờ qua cổng B cảng Tân Cảng - Cát Lái để lấy, xuất hàng hóa. Ảnh: Anh Tú
Lên top