TPHCM: Tăng trưởng tín dụng trong 4 tháng đầu năm đạt 3%

Tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng ở TPHCM đạt mức 3% trong 4 tháng đầu năm. Ảnh: Bảo Chương
Tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng ở TPHCM đạt mức 3% trong 4 tháng đầu năm. Ảnh: Bảo Chương
Tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng ở TPHCM đạt mức 3% trong 4 tháng đầu năm. Ảnh: Bảo Chương
Lên top