TPHCM siết chặt thực hiện Chỉ thị 16, nguồn cung hàng thiết yếu có đảm bảo?

Siêu thị ở TP.HCM đảm bảo lượng hàng thiết yếu phục vụ người dân khi thành phố thực hiện siết chặt Chỉ thị 16. Ảnh: N.Q
Siêu thị ở TP.HCM đảm bảo lượng hàng thiết yếu phục vụ người dân khi thành phố thực hiện siết chặt Chỉ thị 16. Ảnh: N.Q
Siêu thị ở TP.HCM đảm bảo lượng hàng thiết yếu phục vụ người dân khi thành phố thực hiện siết chặt Chỉ thị 16. Ảnh: N.Q
Lên top