TPHCM: Sẽ có gói hỗ trợ thứ hai cho doanh nghiệp gặp khó vì COVID-19

Sẽ có gói hỗ trợ thứ hai cho các doanh nghiệp ở TPHCM gặp khó vì COVID-19. Ảnh minh họa: Anh Nhàn
Sẽ có gói hỗ trợ thứ hai cho các doanh nghiệp ở TPHCM gặp khó vì COVID-19. Ảnh minh họa: Anh Nhàn
Sẽ có gói hỗ trợ thứ hai cho các doanh nghiệp ở TPHCM gặp khó vì COVID-19. Ảnh minh họa: Anh Nhàn
Lên top