TPHCM: Sẵn sàng cung cấp đủ hàng hóa thiết yếu trong mọi tình huống

Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường tại TPHCM chiếm từ 30 - 40% thị phần cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu.  Ảnh: Tú Phúc
Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường tại TPHCM chiếm từ 30 - 40% thị phần cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu. Ảnh: Tú Phúc
Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường tại TPHCM chiếm từ 30 - 40% thị phần cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu. Ảnh: Tú Phúc
Lên top