TPHCM: Rau muống ngậm hóa chất, người dân vẫn vô tư ăn