TPHCM quản lý hơn 200.000 hộ kinh doanh bằng bản đồ số

Ngành thuế TPHCM sẽ mở rộng đối tượng thu thuế trong năm 2021. Ảnh: Huân Cao
Ngành thuế TPHCM sẽ mở rộng đối tượng thu thuế trong năm 2021. Ảnh: Huân Cao
Ngành thuế TPHCM sẽ mở rộng đối tượng thu thuế trong năm 2021. Ảnh: Huân Cao
Lên top