Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TPHCM: Mua hỗ trợ hơn 105.000 tấn muối cho nông dân Cần Giờ