TPHCM lùi thu phí hạ tầng cảng biển sang tháng 10.2021, hoãn thu 723 tỉ

TPHCM thu phí hạ tầng cảng biển cao nhất là 4,4 triệu đồng/container.  Ảnh: Anh Tú
TPHCM thu phí hạ tầng cảng biển cao nhất là 4,4 triệu đồng/container. Ảnh: Anh Tú
TPHCM thu phí hạ tầng cảng biển cao nhất là 4,4 triệu đồng/container. Ảnh: Anh Tú
Lên top