TPHCM lập đề án thu phí hạ tầng cảng biển

Xe container xếp hàng chờ qua cổng vào cảng Tân Cảng - Cát Lái lấy, xuất hàng hóa.  Ảnh: Anh Tú
Xe container xếp hàng chờ qua cổng vào cảng Tân Cảng - Cát Lái lấy, xuất hàng hóa. Ảnh: Anh Tú
Xe container xếp hàng chờ qua cổng vào cảng Tân Cảng - Cát Lái lấy, xuất hàng hóa. Ảnh: Anh Tú
Lên top