TPHCM kiến nghị bổ sung hơn 2.000 tỉ đồng vốn ngân sách Trung ương năm 2022

TPHCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 9.353 tỉ đồng để cải tạo rạch Xuyên Tâm.  Ảnh: Anh Tú
TPHCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 9.353 tỉ đồng để cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ảnh: Anh Tú
TPHCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 9.353 tỉ đồng để cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ảnh: Anh Tú
Lên top