TPHCM: Không để mất an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối

Không để mất an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ đầu mối TPHCM. Ảnh: Ngọc Lê
Không để mất an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ đầu mối TPHCM. Ảnh: Ngọc Lê
Không để mất an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ đầu mối TPHCM. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top