TPHCM: Không đánh đổi đất vàng cho hình thức BT

Chủ trương của TPHCM là phải đấu giá, không BT đổi những mảnh đất vàng.
Chủ trương của TPHCM là phải đấu giá, không BT đổi những mảnh đất vàng.