TPHCM khẳng định không được thu phí xét nghiệm của shipper

Sở Công thương khẳng định không được thu phí xét nghiệm với shipper. Ảnh: Lê - Chân
Sở Công thương khẳng định không được thu phí xét nghiệm với shipper. Ảnh: Lê - Chân
Sở Công thương khẳng định không được thu phí xét nghiệm với shipper. Ảnh: Lê - Chân
Lên top